Projekty

 • SIOS - System informacji o środowisku

  SIOS - System informacji o środowisku
  Opis projektu:
  Projekt publicznie dostępnego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 z 2008 r. poz. 1227 z późn. zm.) Dodatkowo system został rozbudowany o moduł ODPADY dzięki któremu można prowadzić ewidencję zawieranych umów na odbieranie odpadów komunalnych, zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. Nr 236 z 2005 poz. 2008).

  Odbiorcami systemu są Gminy oraz Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, a także – poprzez mechanizmy publikacji danych na stronach internetowych – wszyscy mieszkańcy gmin.

  Zakres obowiązków:
  Zakres prac nad tym projektem obejmował integrację grafiki zgodnie z przygotowanym projektem graficznym przez klienta, zbudowanie frontendu oraz backendu systemu i projekt bazy danych. Dodatkowo stworzenie szeregu narzędzi dla operatora systemu umożliwiających zarządzanie kontami administratorów i zwykłych użytkowników.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  XHTML strict, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax, Smarty, PHP 5, Unit tests, Platinum Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton, properties), PDO, MySQL.

 • ABIEXPERT+ - Narzędzie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji

  ABIEXPERT+ - Narzędzie dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  Opis projektu:

  ABI EXPERT+ to skuteczne narzędzie każdego Administratora bezpieczeństwa informacji. Wspomaga zarządzanie strukturą bezpieczeństwa oraz gromadzi wymagane prawem rejestry i ewidencje, tj. Zbiorów osobowych i Miejsc przetwarzania, Osób upoważnionych i Wydanych upoważnień, Nośników danych i Kopii bezpieczeństwa, Programów komputerowych i Firm serwisujących, środków technicznych i organizacyjnych.

  Umożliwia na bazie wzorcowych dokumentów, prowadzenie pełnej dokumentacji tj. Polityki Bezpieczeństwa oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym.

  Generuje automatycznie, na podstawie zebranych danych, zgłoszenia zbiorów do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz prowadzi stały nadzór na aktualnością zgłoszeń. W przypadku konieczności dokonania zmian, system wskazuje miejsca ich występowania i umożliwia szybką aktualizację zbiorów do GIODO.

  Znaczącą funkcjonalnością jest również możliwość przeprowadzania testów wiedzy dla osób przetwarzających dane, na bazie własnych lub zaimplementowanych w system gotowych szablonów, które pełnią również funkcje edukacyjne. Wyniki testów mogą być pomocne przy podejmowaniu decyzji o wydaniu lub cofnięciu upoważnienia.

  Dzięki uniwersalnym formatom eksportu ABIEXPERT+ w szybki i prosty sposób wymienia dane z innymi systemami.

  System ABIEXPERT+ przeznaczony jest dla:

  • organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz do państwowych i komunalnych jednostek organizacyjnych.
  • podmiotów niepublicznych realizujących zadania publiczne,
  • osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, jeżeli przetwarzają dane osobowe w związku z działalnością zarobkową, zawodową lub dla realizacji celów statutowych
  • podmiotów które mają siedzibę albo miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo w państwie trzecim, o ile przetwarzają dane osobowe przy wykorzystaniu środków technicznych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


  Zakres obowiązków:

  Przygotowanie projektu polegało na integracji dostarczonej grafiki, opracowaniu modelu danych, stworzenie backendu dla administratorów oraz panelu operatora do zarządzania administratorami, zaznajomienie się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  HTML5, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax, Smarty, PHP 5, Unit tests, Platinum Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton, properties,dekorator,factory), PDO, MySQL, szereg procedur działających w oparciu o harmonogram crona.

 • INFONIP - Centralna baza danych do faktur

  INFONIP - Centralna baza danych do faktur

  Opis projektu:

  Portal INFONIP jako jedyny w Polsce umożliwia bezpłatne przesyłanie i odbieranie e-faktur pomiędzy Przedsiębiorcami, w oparciu o obowiązujące od 01.01.2011 r. przepisy prawne. INFONIP to przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu unijnego: UDA-POIG.08.01.00-24-102/08-00, którego zadaniem jest świadczenie wybranych e-usług i uproszenie dotychczasowych, narzuconych na firmy prawem obowiązków.

  Zakres obowiązków

  Zakres prac nad tym projektem obejmował integrację grafiki zgodnie z przygotowanym projektem graficznym przez klienta, zbudowanie frontendu oraz backendu systemu i projekt bazy danych. Dodatkowo stworzenie szeregu narzędzi dla operatora systemu umożliwiających zarządzanie kontami administratorów i zwykłych użytkowników.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:
  XHTML strict, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax, Smarty, PHP 5, Unit tests, Platinum Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton, properties), PDO, MySQL.
 • Baza ekspertów

  Baza ekspertów
  Opis systemu
  Baza ekspertów powstała dla firmy Collect Consulting. Jest to jeden z ciekawszych a zarazem bardziej skomplikowanych projektów z jakimi miałem do czynienia. System jest nieco nietypowy, gdyż pozwala na ciągłą i dynamiczną zmianę przechowywanych danych.

  Zakres obowiązków
  W tym wypadku zakres prac dotyczył tylko i wyłącznie backendu, ilość pracy jaką włożyłem ten system to jakieś 70%, resztę robił ktoś inny.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML strict, CSS 2,3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax, RPC, PHP 5, Zend Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton), MySQL

   

 • OnPay - system partnerski

  OnPay - system partnerski

  Opis systemu:
  System partnerski bądź system lojalnościowy - jak kto woli. Zasada systemu jest prosta, rejestrujesz się w systemie jako klient i otrzymujesz kartę. Robisz zakupy u jednego z partnerów i za zakupy otrzymujesz punkty które następnie możesz wymienić na nagrody. Rejestrować mogą się zwykli klienci, oraz partnerzy chcący wejść we współpracę. Nie będę się tutaj zbytnio rozpisywał, gdyż wszystko dokładnie można przeczytać na stronie.

  Zakres obowiązków:
  Mój udział w tym projekcie polegał na przygotowaniu całego frontendu w oparciu o przygotowaną grafikę, oraz oprogramowanie tego wszystkiego w pełnej integracji z przygotowanym backendem. Dodatkowo wspomagałem też prace nad rozbudową backendu.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML strict, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax,RPC, PHP 5, Zend Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton), PostgreSQL

 • Sanktuarium Błogosłoawionej Doroty w Mątowach wielkich

  Sanktuarium Błogosłoawionej Doroty w Mątowach wielkich

  Opis systemu:
  Projekt powstał dla Sanktuarium Błogosławionej Doroty w Mątowach wielkich. Co tu dużo mówić, ten projekt to dla mnie wyjątkowy zaszczyt. Zapraszam na stronę, Mątowy Wielkie i okolice to naprawdę malownicze miejsce.

  Zakres obowiązków:
  Przygotowałem frontend w oparciu o pliki psd dostarczonej grafiki, oraz cały system CMS umożliwiający zarządzanie stroną www. W tym miejscu ujawnię istnienie kolejnego autorskiego narzędzia jakim jest Platinum CMS który został wykorzystany na potrzeby tego projektu.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, HTML5, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax,PHP 5, Platinum Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton), MySQL, Platinum CMS

 • Internet Community - strona domowa

  Internet Community - strona domowa

  Opis systemu:
  Projekt strony internetowej dla firmy Internet Community.

  Zakres obowiązków:
  Przygotowałem frontend w oparciu o pliki psd dostarczonej grafiki, oraz cały system CMS umożliwiający zarządzanie stroną www. Do tego celu wykorzystałem autorski system CMS (Platinum CMS)

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  XHTML, CSS 2, 3, PHP 5, Platinum Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton), MySQL, Platinum CMS

 • Portal antyaborcyjny

  Portal antyaborcyjny

  Opis systemu:
  Aborcja jest tak straszną rzeczą, że nie można milczeć gdy matki zabijają własne dzieci. Strona ta w sposób bardzo brutalny i bezpośredni pokazuje to do czego lobby aborcyjne i organizacje feministyczne chcą was przekonać drogie kobiety. Nie istnieje żadne usprawiedliwienie dla tego zbrodniczego procederu. Zanim tam wejdziesz zastanów się dwa razy. Myślę, że żadna matka po zobaczeniu tej strony nie zrobi takiej krzywdy swojemu dziecku.

  Zakres obowiązków:
  Przygotowanie projektu graficznego strony, wdrożenie projektu, pozycjonowanie.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax,PHP 5. • Portal samo aktualizujący

  Portal samo aktualizujący

  Opis systemu:
  Portal ten jest systemem umożliwiającym automatyczne wypełnianie się treścią na podstawie listy kanałów RSS. System automatycznie pobiera artykuły, umieszcza je w odpowiednich kategoriach i za pomocą zaawansowanych algorytmów automatycznie wyszukuje grafikę najbardziej pasującą do treści danego artykułu. Głównym celem portalu jest pogrupowanie wiedzy z różnych kanałów RSS w jednym miejscu, osiąganie wysokiej pozycji w googlach co ma przełożyć się na wyższe zarobki z reklam.

  Zakres obowiązków:
  Przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie projektu graficznego, stworzenie instalatora portalu oraz panelu do zarządzania portalem. Dodatkowo portal był jeszcze pozycjonowany przeze mnie.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML5, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, PHP 5, MySQL

 • Katalog zaproszeń i druków kololicznosciowych

  Katalog zaproszeń i druków kololicznosciowych

  Opis systemu:
  Prosty sklep w którym możesz kupić ekskluzywne druki okolicznościowe, na takie okoliczności jak ślub, rocznice, komunie, urodziny itp.

  Zakres obowiązków:
  Pocięcie layoutu w oparciu o przygotowany przez klienta projekt graficzny, zaprogramowanie frontendu oraz systemu CMS do obsługi, zamówień, klientów oraz asortymentu sklepu. Mechanizm działania oraz sposób składania zamówień ustalił klient.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML strict, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax,PHP 5, MySQL, PDO • Portal samo aktualizujący

  Portal samo aktualizujący

  Opis systemu:
  Portal ten jest systemem umożliwiającym automatyczne wypełnianie się treścią na podstawie listy kanałów RSS. System automatycznie pobiera artykuły, umieszcza je w odpowiednich kategoriach i za pomocą zaawansowanych algorytmów automatycznie wyszukuje grafikę najbardziej pasującą do treści danego artykułu. Głównym celem portalu jest pogrupowanie wiedzy z różnych kanałów RSS w jednym miejscu, osiąganie wysokiej pozycji w googlach co ma przełożyć się na wyższe zarobki z reklam.

  Zakres obowiązków:
  Przygotowanie projektu graficznego, wdrożenie projektu graficznego, stworzenie instalatora portalu oraz panelu do zarządzania portalem. Dodatkowo portal był jeszcze pozycjonowany przeze mnie.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML5, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, PHP 5, MySQL

 • Strona wizytówka

  Strona wizytówka

  Opis systemu:
  Cóż tu wiele pisać, strona informacyjna o działalności firmy Extensions s.c. Po więcej informacji odsyłam do strony.

  Zakres obowiązków:
  Tutaj będę się streszczał. Pocięcie layoutu, przygotowanie frontendu i integracja z istniejącym systemem CMS firmy.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML strict, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax,PHP 5, Zend Framework, MySQL.


 • Mega kalkulatory dla gry Travian

  Mega kalkulatory dla gry Travian

  Opis systemu:
  Stronę stworzyłem na własne potrzeby w okresie jak intensywnie grałem w grę Travian. Od tamtego czasu niewiele się na stronie zmieniło, jednak zyskała ona ogromną popularność w sieci i jest odwiedzana tysiące razy dziennie. Tworząc stronę wykorzystałem darmowy szablon layoutu.

  Zakres obowiązków:
  Delikatne zmiany w koncepcji layoutu, przygotowanie całego frontendu.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML, CSS,  Javascript, JQuery, Ajax, Smarty, PHP 5, Zend Framework, Wzorce projektowe (MVC, singleton), MySQL • Prywatny instruktor

  Prywatny instruktor

  Opis systemu:
  Strona ta przeznaczona jest dla tych którzy szukają osoby, która pomoże im lub bliskiej osobie w zdobyciu formy, która zapewne w natłoku codziennych obowiązków gdzieś uciekła lub czeka na jej zbudowanie.

  Zakres obowiązków:
  Przygotowanie frontendu zgodnie z przekazanym projektem graficznym przez klienta, przygotowanie backendu do zarządzania stroną, drobne poprawki w modyfikacji istniejącego layoutu.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  HTML5, CSS 2,3, Javascript, JQuery z pluginami, PHP 5, Platinum Framework, Platinum CMS, MySQL


 • Portal wizytówka

  Portal wizytówka

  Opis systemu:
  Cóż tu wiele pisać, strona informacyjna o działalności firmy Extensions s.c. Po więcej informacji odsyłam do strony.

  Zakres obowiązków:
  Tutaj będę się streszczał. Pocięcie layoutu, przygotowanie frontendu i integracja z istniejącym systemem CMS firmy.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  Photoshop, XHTML strict, CSS 2, 3, Javascript, JQuery z pluginami, Ajax,PHP 5, Zend Framework, MySQL.


 • Zend Framework dla zielonych

  Zend Framework dla zielonych

  Opis systemu:
  Prosty blog powstał początkowo dla moich własnych potrzeb w okresie jak rozpoznawałem tą technologię. Aktualnie stronę troszkę zaniedbałem, gdyż nie mam zbyt dużo czasu aby ją rozwijać. Mimo wszystko zawarte na tej stronie informacje stanowią dużą pomoc dla początkujących programistów. Co do strony to zbyt dużo się nie wysilałem, dlatego zdecydowałem się oprzeć cały blog na WordPress CMS - strona miała być stroną informacyjną i w tym kontekście spisała się na 100%.

  Zakres obowiązków:
  Poszukanie szablonu :) troszkę go zmodyfikowałem jak widać, podpięcie do tego systemu Wordpress i lekka zmiana w kodach dostosowująca niektóre elementy do moich własnych potrzeb.

  Wykorzystane narzędzia oraz technologie:

  WordPress, PHP, MySQL.